ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Δορυφορική παρακολούθηση


Η διασφάλιση του συνεχούς και άμεσου ελέγχου με δορυφορικό εντοπισμό είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες μας προς τους πελάτες.

Πράγματι, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναβάθμιση των πληροφορικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, μέσω των οποίων παρέχουμε πάντα σε πραγματικό χρόνο άμεσες απαντήσεις σχετικά με την ώρα άφιξης των οχημάτων στον προορισμό τους και τον άμεσο εντοπισμό τους στις ζώνες φόρτωσης.

Η δορυφορική παρακολούθηση μας επιτρέπει να αναθέτουμε κάθε υπηρεσία στο καταλληλότερο μέσο μειώνοντας τα κενά δρομολόγια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ασφάλεια των εμπορευμάτων που να μας παραδίδονται.