ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Ασφάλεια των εμπορευμάτων

Η ηρεμία που εξασφαλίζει ένα ασφαλές ταξίδι!

Τα εμπορεύματά σας ταξιδεύουν με απόλυτη ασφάλεια σε πιστοποιημένα οχήματα και με ασφαλιστική κάλυψη από τις σημαντικότερες ασφαλιστικές εταιρείες, όπως προβλέπει η σύμβαση C.M.R. Προαιρετικά, παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη All Risks.