ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ > Οικονομικα Στοιχεια

Η ακρίβεια και η συνέπεια χαρακτηρίζουν την επιχείρησή μας

Οι πολλαπλές ανάγκες της αγοράς οδήγησαν στη συνεχή ανάπτυξη και αποτέλεσαν το κίνητρο για διαρκείς επενδύσεις στην εταιρεία μας.


Οι καθημερινοί μας αριθμοί:
- Αριθ. μονάδων φόρτωσης 185
- Αριθ. συνεργατών 150
- Εμβαδόν στεγασμένων αποθηκών 500 m2
- Εμβαδόν εξωτερικών χώρων αποθήκευσης 1000 m2

Αριθμός ετήσιων αποστολών:
- 2008  10.000
- 2009  13.000
- 2010  16.000
- 2011  20.000
- 2012  19.000
- 2013  23.200

ο κύκλος εργασιών:
- 2008
 18,2 mln.
- 2009  18,5 mln.
- 2010  21,5 mln.
- 2011  24,8 mln.
- 2012  26,0 mln.
- 2013  27,4 mln.
- πρόβλεψη 2014  30 mln.